Благодарим Ви, че закупихте продукт на Karman.

Моля, вижте гаранционната карта, приложена към всеки продукт, за повече информация относно политиките и процедурите. Гаранцията се разширява само до първоначалната покупка и доставка на продукта. Гаранцията не може да се прехвърля. Части или материали, които са подложени на нормално износване, които трябва да бъдат заменени / поправени, са отговорност на собственика. Повреди, причинени от небрежност на потребителя, случайни повреди, умишлени или не, не се покриват от фабричната гаранция. Подложките за ръце и тапицерията не се покриват от гаранция. Препоръчва се всички гаранционни претенции да бъдат върнати на оторизиран дилър за сервиз, от който са закупени.

Ако картата за регистрация на гаранцията не е регистрирана за иск продукт, тогава трябва да се предостави копие от фактурата с датата на покупката. Гаранционният срок за потребителя започва да тече от датата на закупуване на продавача. Гаранционният срок за продавача, ако продуктите не трябва да се продават на потребител, започва от датата на фактуриране от Karman. Гаранцията е анулирана инвалидни колички които са имали премахнат и/или променен сериен маркер #.

Освен това продуктите, които са били подложени на небрежност, злоупотреба, неправилно съхранение или боравене, неправилна експлоатация, всякакви модификации, неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

Всички гаранционни ремонти или подмени трябва да имат предварително разрешение от Karman с предплатени товари. Karman си запазва правото да издава повиквателни за всеки гаранционен ремонт, който зависи от ситуацията. Ако се случи полево действие или изземване. Karman ще идентифицира засегнатите единици и ще се свърже с вашия дилър на Karman с инструкции за разрешаване. Все още се препоръчва регистрация в гаранция. За да се гарантира бързото извличане на записи със съответния клиент и сериен номер за вашето медицинско оборудване. Благодарим Ви, че попълнихте този формуляр. Моля, вижте правилата за RMA за повече подробности, правила и ограничения.

Регистрирайте вашата гаранция

Гаранция за продукта

Ергономичен инвалидни колички

КАТАЛОГ ОГРАНИЧЕНА ДОЖИВНА РАМКА ЧАСТИ 1 ГОДИНА 1 ГОДИННА РАМКА БЕЗ ГАРАНЦИЯ
*Гуми/тръби
*Тапицерия/подложки
*Дръжки за дръжка
КАТАЛОГ СПЕЦИФИЧНИ ГАРАНЦИЯ КАРТА
S-ERGO 105 X X  X Ръководство/гаранция от серия S-100
S-ERGO 106 X X  X  Ръководство/гаранция от серия S-100
S-ERGO 115 X X  X Ръководство/гаранция от серия S-100
S-ERGO 125 X X X Ръководство/гаранция от серия S-100
S-ERGO 305 X X X Ръководство/гаранция от серия S-300
Полет S-ERGO X X X  Ръководство/гаранция от серия S-2512
S-ERGO Lite X  X X  Ръководство/гаранция от серия S-2501
S-ERGO ATX X  X X S-ERGO ATX Ръководство/Гаранция

Лек инвалидни колички

КАТАЛОГ ОГРАНИЧЕНА ДОЖИВНА РАМКА ЧАСТИ 1 ГОДИНА 1 ГОДИННА РАМКА БЕЗ ГАРАНЦИЯ
*Гуми/тръби
*Тапицерия/подложки
*Дръжки за дръжка
КАТАЛОГ СПЕЦИФИЧНИ ГАРАНЦИЯ КАРТА
802-DY X X Части за 6 месеца 802-DY Ръководство/Гаранция
КМ-802F X X Части за 6 месеца KM-802F серия Ръководство/Гаранция
KM-3520 X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия KM-3520
KM-9020 X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия KM-9020
LT-700T X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия KN-700
LT-800T X X Части за 6 месеца  Ръководство/гаранция от серия KN-800
LT-980 X X Части за 6 месеца LT-980 Ръководство/Гаранция
LT-K5 X X Части за 6 месеца LT-K5 Ръководство/Гаранция

 

транспорт инвалидни колички

КАТАЛОГ ОГРАНИЧЕНА ДОЖИВНА РАМКА ЧАСТИ 1 ГОДИНА 1 ГОДИННА РАМКА БЕЗ ГАРАНЦИЯ
*Гуми/тръби
*Тапицерия/подложки
*Дръжки за дръжка
КАТАЛОГ СПЕЦИФИЧНИ ГАРАНЦИЯ КАРТА
KM-2020 X X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия KM-2020
КМ-5000-ТР X X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия KM-5000
MVP-502-TP X X X Части за 6 месеца MVP-502 серия Ръководство/Гаранция
LT-1000-HB X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия LT-1000
LT-2000 X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия LT-2000
С-115-ТП X X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия S-115
T-900 X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия T-900
T-2700 X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия T-2700
S-2501 X X Части за 6 месеца Ръководство за серия S-2501/Гаранция
ТВ-10Б X X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия TV-10B
ВИП-515 X X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия VIP-515

 

Standard инвалидни колички

КАТАЛОГ  ОГРАНИЧЕНА ДОЖИВНА РАМКА ЧАСТИ 1 ГОДИНА 1 ГОДИННА РАМКА БЕЗ ГАРАНЦИЯ
*Гуми/тръби
*Тапицерия/подложки
*Дръжки за дръжка
КАТАЛОГ СПЕЦИФИЧНИ ГАРАНЦИЯ КАРТА
КН-700Т X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия KN-700
КН-800Т X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия KN-800
LT-700T X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия LT-700
LT-800T X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия LT-800
КАТАЛОГ  ОГРАНИЧЕНА ДОЖИВНА РАМКА ЧАСТИ 1 ГОДИНА 1 ГОДИННА РАМКА БЕЗ ГАРАНЦИЯ
*Гуми/тръби
*Тапицерия/подложки
*Дръжки за дръжка
КАТАЛОГ СПЕЦИФИЧНИ ГАРАНЦИЯ КАРТА
KM-BT10-22W KM-BT10-24W KM-BT10-26W KM-BT10-26W KM-BT10-28W KM-BT10-30W X X X Части за 6 месеца Ръководство за серия KMBT10/Гаранция
KM-8520W KM-8520-22W X X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия KM8520
KN-920W X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия KN-920
KN-922W X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия KN-922
KN-924W KN-926W KN-928W X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия KN-924
T-920 T-922 X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия T-900
KN-880-NE KN-880-WE X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия KN-880
MVP-502 MVP-502-TP X X X Части за 6 месеца MVP-502-Ръководство/Гаранция
КМ-5000F КМ-5000-ТР X X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия KM-5000
КАТАЛОГ   ОГРАНИЧЕНА ДОЖИВНА РАМКА ЧАСТИ 1 ГОДИНА 1 ГОДИННА РАМКА БЕЗ ГАРАНЦИЯ
*Гуми/тръби
*Тапицерия/подложки
*Дръжки за дръжка
КАТАЛОГ СПЕЦИФИЧНИ ГАРАНЦИЯ КАРТА
R-3600 X - Части за 6 месеца Ръководство за ролка/Гаранция
R-4100 X - Части за 6 месеца Ръководство за ролка/Гаранция
Р-4100Н X - Части за 6 месеца Ръководство за ролка/Гаранция
R-4200 X - Части за 6 месеца Ръководство за ролка/Гаранция
R-4600 X - Части за 6 месеца Ръководство за ролка/Гаранция
R-4602 X - Части за 6 месеца Ръководство за ролка/Гаранция
R-4608 X - Части за 6 месеца Ръководство за ролка/Гаранция
R-4700 X - Части за 6 месеца Ръководство за ролка/Гаранция
R-4800 X - Части за 6 месеца Ръководство за ролка/Гаранция
KW-100 X - Части за 6 месеца Ръководство за ролка/Гаранция

Легнал/ Наклонете се в космоса инвалидни колички

КАТАЛОГ ОГРАНИЧЕНА ДОЖИВНА РАМКА ЧАСТИ 1 ГОДИНА 1 ГОДИННА РАМКА БЕЗ ГАРАНЦИЯ
*Гуми/тръби
*Тапицерия/подложки
*Дръжки за дръжка
КАТАЛОГ СПЕЦИФИЧНИ ГАРАНЦИЯ КАРТА
MVP-502-MS MVP-502-TP X X X Части за 6 месеца MVP-502-Ръководство/Гаранция
КМ-5000-ТР KM-5000-MS X X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия KM-5000
KN-880 X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия KN-880
ВИП-515-ТП VIP-515-MS X X X Части за 6 месеца Ръководство/гаранция от серия VIP-515

Стани инвалидни колички

КАТАЛОГ ОГРАНИЧЕНА ДОЖИВНА РАМКА ЧАСТИ 1 ГОДИНА 1 ГОДИННА РАМКА БЕЗ ГАРАНЦИЯ
*Гуми/тръби
*Тапицерия/подложки
*Дръжки за дръжка
КАТАЛОГ СПЕЦИФИЧНИ ГАРАНЦИЯ КАРТА
XO-101   3 ГОДИШНА РАМКА; 1 ГОДИНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА; 1 ГОДИНЕН МОТОР / ТРАНСАКС XO-101 Ръководство/Гаранция
XO-202   3 ГОДИШНА РАМКА; 1 ГОДИНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА; 1 ГОДИНЕН МОТОР / ТРАНСАКС XO-202 Ръководство/Гаранция

2 мисли за „Гаранционна политика"

  1. Pingback: Karman XO-202 Електрическа стояща инвалидна количка Преглед 2022 г

  2. Ройстън казва:

    Имам лека инвалидна количка S/N BR2101534, която закупих на 5 август 2021 г. и имам нужда от много малка метална част с форма на полумесец, която е от лят метал и работи в лявата спирачна система като стабилизатор. Счупи се на две части и лявата спирачка не работи много добре, ако изобщо. Ако мога да взема инчовата част, мога лесно да я инсталирам сам, тъй като имам необходимите гаечни ключове.

Средно аритметично
5 Въз основа на 2

Оставете коментар